Gå til innhold

2019/477 Helse Midt-Norge RHF

Innklaget:Helse Midt-Norge RHF
Klager:Åfjord Taxilag
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av pasientreiser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:25.07.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: