Gå til innhold

2019/489 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: Contexo AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for utførelse av arbeider på fylkesvei 53 i området Ljoteli. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud. Klager anførte videre at innklagede hadde brutt loven § 4 ved å innhente og vektlegge en uttalelse fra en byggeleder på et av klagers referanseprosjekter i forbindelse med avvisningsbeslutningen. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 31.07.2019
Avsluttet: 12.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda