Gå til innhold

2019/489 Sogn og Fjordane fylkeskommune

Innklaget:Sogn og Fjordane fylkeskommune
Klager:Contexo AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for utførelse av forberedende arbeider på Fv. 53 Ljoteli, herunder diverse sprengnings-, sikrings-, og rive- og byggearbeider. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:31.07.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: