Gå til innhold

2019/491 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: NRC Bane AS
Saksdokument: 2019 491 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av jernbanetekniske arbeider mellom Arna stasjon og Fløen på Bergensbanen. Anførsler om at valgte leverandør skulle vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, førte ikke frem. Klager fikk heller ikke medhold i sin anførsel om at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av et vesentlig avvik. Anførsler knyttet til tildelingsevalueringen ble avvist fra behandling av klagenemnda. De hadde vært gjenstand for muntlig behandling i Oslo byfogdembete og ble av den grunn ansett uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.

 

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 21.08.2019
Avsluttet: 29.06.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda