Gå til innhold

2019/497 Etnedal kommune

Innklaget: Etnedal kommune
Klager: Etnedal Byggsenter AS/ Maxbo Etnedal
Saksdokument: 2019 497 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede inviterte to leverandører til å levere tilbud på en leveranse av byggvareprodukter. Innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i lovens § 4 ved ikke å utarbeide et tilstrekkelig tilbudsgrunnlag. Klager fikk ikke medhold i at innklagede hadde brutt regelverket ved å innhente tilbud fra to leverandører. Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved å gå i forhandlinger med valgte leverandør, førte ikke frem. Klager fikk heller ikke medhold i at det var gitt en mangelfull begrunnelse.

 

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 09.08.2019
Avsluttet: 08.07.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda