Gå til innhold

2019/499 Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset og Røros kommune

Innklaget:Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset og Røros kommune
Klager:Lekeplasskontrollen AS
Saksdokument:2019 499 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Abakus AS gjennomførte på vegne av de overnevnte kommunene, en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale med én leverandør om kjøp av tjenester knyttet til sikkerhetskontroll på lekeplasser og uteområder. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen, da klager ikke hadde dokumentert oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om at tilbyder «skal ha et etablert kvalitetssystem». Klagers anførsler om uklart kvalifikasjonskrav og avklaringsplikt, førte heller ikke frem.

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAKN
Registrert inn:12.08.2019
Avsluttet:07.10.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda