Gå til innhold

2019/515 Oslo Universistetssykehus HF

Innklaget:Oslo Universistetssykehus HF
Klager:Abbott Norge AS
Saksdokument:2019 515 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av automatisk analysesystem for infeksjonsimmunologisk diagnostikk. Anskaffelsen omfattet også en rammeavtale for kjøp av utstyrsspesifikke forbruksvarer, med tillegg av opsjoner på instrument og serviceavtaler. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag, førte ikke frem. Klager fikk heller ikke medhold i at innklagede hadde en avlysningsplikt som følge av vesensforskjeller mellom tilbudene.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:23.08.2019
Avsluttet:07.10.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda