Gå til innhold

2019/534 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: Constructa Entreprenør AS
Saksdokument: 2019 534 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte “Pris og designkonkurranse med samspill for anskaffelse av totalentreprenør til riving og bygging av nytt fylkeshus i Bergen“, kunngjort som en begrenset anbudskonkurranse. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av en rekke avvik som enkeltvis eller samlet må anses som vesentlige, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8 første ledd bokstav b). Videre anførte klager at evalueringen av tilbudene er beheftet med feil og mangler. Ingen av klagers anførsler førte frem.

 

 

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 26.08.2019
Avsluttet: 16.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda