Gå til innhold

2019/567 Sandnes Havn KF

Innklaget: Sandnes Havn KF
Klager: Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS
Saksdokument: 2019 567 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av et solcelleanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved å rette et avvik i valgte leverandørs tilbud. Avviket skyldtes at konkurransegrunnlaget var uklart. På denne bakgrunn uttalte nemnda at innklagede hadde plikt til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA
Registrert inn: 16.10.2019
Avsluttet: 30.01.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda