Gå til innhold

2019/567 Sandnes Havn KF

Innklaget:Sandnes Havn KF
Klager:Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS
Saksdokument:2019 567 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av et solcelleanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved å rette et avvik i valgte leverandørs tilbud. Avviket skyldtes at konkurransegrunnlaget var uklart. På denne bakgrunn uttalte nemnda at innklagede hadde plikt til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:PEAA
Registrert inn:16.10.2019
Avsluttet:30.01.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda