Gå til innhold

2019/587 Kåfjord kommune

Innklaget: Kåfjord kommune
Klager: Manndalen Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse i forbindelse med rehabilitering av en kommunal vei i Kåfjord kommune.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 19.09.2019
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: