Gå til innhold

2019/587 Kåfjord kommune

Innklaget: Kåfjord kommune
Klager: Manndalen Maskin AS
Saksdokument: 2019 587 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede anskaffet rehabiliteringsarbeider på Kjerringdalsveien uten å gjennomføre en konkurranse. Klager anførte at innklagede ved dette hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Betalingen for de gjennomførte arbeidene var imidlertid under terskelverdiene for kunngjøringsplikt. Klagers anførsel førte dermed ikke frem.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 19.09.2019
Avsluttet: 18.12.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda