Gå til innhold

2019/590 Kragerø kommune

Innklaget: Kragerø kommune
Klager: Foreningen Kragerø Bys Venner
Saksdokument: 2019 590 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av en kontrakt om leie av nye kontorlokaler. Klager anførte at innklagede hadde gjort vesentlige endringer i kontrakten ved å forlenge leieperioden fra totalt 20 til 30 år med, og at innklagede dermed hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at kontrakten var en kontrakt om leie av fast eiendom, som er unntatt anskaffelsesregelverket, jf. forskriften § 2-4 bokstav a). På bakgrunn av resultatet fant ikke nemnda grunn til å ta stilling til klagers øvrige anførsler.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 22.09.2019
Avsluttet: 15.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda