2019/592 Andøy kommune

Innklaget: Andøy kommune
Klager: iTet AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om å levere ny IKT-infrastruktur til Andøy kommune. Klager har blant annet anført at innklagede har plikt til å avlyse konkurransen som følge av mangelfull kunngjøring og et uklart konkurransegrunnlag. Klager har også anført at tildelingskriteriet «Løsningsbeskrivelse» var ulovlig, og at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av at det inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 (1) b). Klagen er trukket.

 

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 24.09.2019
Avsluttet: 01.12.2019
Status: Avgjort
Avgjort av: