Gå til innhold

2019/593 Steigen kommune

Innklaget: Steigen kommune
Klager: Braathe Gruppen AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 25.09.2019
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: