2019/618 Stange kommune

Innklaget: Stange kommune
Klager: GK Inneklima AS
Saksdokument: 2019 618 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Evaluerings- eller prismodell, Innsyn/taushetsplikt, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om en totalentreprise for anskaffelse av sentralt driftsovervåkingsanlegg for varme og ventilasjon (SD anlegg). Klager fikk ikke medhold i at innklagede hadde anvendt en ulovlig metode for evalueringen av tildelingskriteriet «Pris». Klagers anførsler om at innklagede hadde foretatt en uriktig evaluering av tilbudene under tildelingskriteriet «Kvalitet», førte heller ikke frem. Klager fikk heller ikke medhold i at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Klagers anførsel om brudd på regelverket ved nektet innsyn, ble avvist for behandling i klagenemnda. Klagenemnda tok heller ikke stilling til klagers anførsel om mangelfull protokollføring.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 09.10.2019
Avsluttet: 12.12.2019
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda