Gå til innhold

2019/631 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Bygg og Snekkermester Birger Morstøl AS
Saksdokument: 2019 631 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagde gjennomførte en konkurranse for inngåelse av rammeavtale for bygg- og anleggsarbeider i forbindelse med klargjøring av ubebodde leiligheter. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved å utforme konkurransegrunnlaget på en slik måte at det var uklart hvordan leverandørene skulle gå frem for å levere deltilbud. Klagers anførsel om at tildelingskriteriet «Oppdragsforståelse» var ulovlig, førte ikke frem. Anførsler om at det forelå feil ved evalueringen og at innklagede hadde brutt prinsippet om likebehandling av tilbyderne under evalueringsprosessen, førte ikke frem eller ble avvist fra behandling, jf. klagenemndsforskriften § 9. Klagers anførsel om mangelfull protokollføring, førte heller ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 11.11.2019
Avsluttet: 02.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda