Gå til innhold

2019/645 Vestland fylkeskommune (Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Innklaget:Vestland fylkeskommune (Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Klager:Bertelsen & Garpestad AS
Saksdokument:2019 645 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avklaring eller retting av tilbud, Begrunnelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for anskaffelse av skredsikring av fylkesvei 53 Ljoteli. Klager anførte at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen. Klager anførte også at innklagede hadde en avklaringsplikt og at avvisningsbeslutningen ikke tilfredsstilte anskaffelsesreglenes krav til begrunnelse. Anførslene førte ikke frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:01.11.2019
Avsluttet:12.05.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda