Gå til innhold

2019/650 Oslo kommune

Innklaget:Oslo kommune
Klager:Longvange Arkitekter AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Trukket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Erstatning, Annet

Sammendrag

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:05.11.2019
Avsluttet:08.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av: