Gå til innhold

2019/660 Eigersund kommune

Innklaget:Eigersund kommune
Klager:Egerconsult AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om arkitekttjenester (ARK) og interiørarkitekt (IARK). Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Klager anførte også at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist da referanseprosjektene ikke oppfylte kravene satt i konkurransen.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:22.11.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: