Gå til innhold

2019/662 Utenriksdepartementet

Innklaget: Utenriksdepartementet
Klager: Adams Express AS
Saksdokument: 2019 662 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagde gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flytte-, transport-, spedisjons- og lagringstjenester. Klager anførte at det forelå en utvidet kontraktsperiode på tilnærmet ni måneder, som medførte en vesentlig endring av kontrakten. Klagenemnda kom til at det ikke var foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers øvrige anførsler førte heller ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 20.11.2019
Avsluttet: 11.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda