Gå til innhold

2019/663 Direktoratet for økonomistyring - DFØ

Innklaget:Direktoratet for økonomistyring - DFØ
Klager:Ibistic Technologies AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av prosess-støtte for bestilling og fakturabehandling. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å gi innsyn i de øvrige tilbydernes tilbud, innklagedes evaluering av tilbudene, samt angivelse av driftskostnader ved drift av valgte leverandørs løsningsmodell. Klager anfører også at innklagede har foretatt flere feil ved tildelingsevalueringen. Endelig anfører klager at innklagede har brutt regelverket ved ikke å ta hensyn til konkurransesituasjonen i markedet.

 

 

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:22.11.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: