Gå til innhold

2019/664 Verran kommune

Innklaget:Verran kommune
Klager:Brødrene Brøndbo AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Klager anfører at tildelingskriteriet “Tilbyders erfaring med tilsvarende arbeider” er ulovlig. Slik tildelingskriteriet er tolket og anvendt i konkurransen, har ikke kriteriet tilstrekkelig tilknytning til leveransen. Videre er kriteriet for skjønnspreget, og det er heller ikke stilt tilhørende dokumentasjonskrav.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:06.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: