Gå til innhold

2019/668 Hamar kommune

Innklaget: Hamar kommune
Klager: Skeie Seating AS
Saksdokument: 2019 668 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse i Doffin om levering og montering av kinostoler og amfi. Klager anførte at anskaffelsen i realiteten var en vareanskaffelse, og at innklagede derfor hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre anskaffelsen i TEDdatabasen. Klager fikk ikke medhold i denne anførselen.

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 22.11.2019
Avsluttet: 11.08.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda