Gå til innhold

2019/670 Statsbygg

Innklaget:Statsbygg
Klager:Barents Byggconsult AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Erstatning, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Statsbygg gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for ombygging av Kirkenes politihus. Klager anfører at innklagede har gjennomført en dialog i strid med anskaffelsesloven § 4. Klager anfører videre at innklagede har brutt forskriften § 9-6 (1) bokstav b ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Endelig anfører klager at innklagede har foretatt flere feil ved evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet». Klager ber også nemnda ta stilling til om klager vil kunne ha krav på erstatning.

 

 

 

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:09.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: