Gå til innhold

2019/677 Bane NOR SF

Innklaget:Bane NOR SF
Klager:Infranord Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Annet

Sammendrag

Bane NOR SF kunngjorde en konkurranse med forhandling for bytte av sviller på Nordlandsbanen i 2019-2021, med opsjon på 2022. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å supplere konkurransegrunnlaget uten å meddele samtidlige tilbydere. Klager anførte videre at innklagedes bruk av to ulike evalueringsmetoder innebar brudd på forutberegnelighetsprinsippet.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:27.11.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: