Gå til innhold

2019/682 Hå kommune

Innklaget:Hå kommune
Klager:Grunn-Service AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Feil i/uklar kunngjøring, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om inngåelse av rammeavtale for kjøp og levering av grusmasser til anleggsarbeider i kommunen. Klager anfører at konkurransegrunnlaget, herunder tildelingskriteriene og evalueringsmodellen, er uformet i strid med de grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 4, og klarhetskravet. Det gjør at evalueringen er uforutsigbar og ukontrollerbar. Klager har også anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse fordi anskaffelsen er gjennomført etter reglene i forskrift om offentlige anskaffelser del 2, mens den skulle vært kunngjort og gjennomført etter reglene i forskriften del 3.

 

 

 

Konkurranseform:
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:04.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: