Gå til innhold

2019/688 Arendal kommune

Innklaget:Arendal kommune
Klager:Tine SA
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Erstatning

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for levering av matvarer til storhusholdning i Arendal kommune. Klager har anført at innklagede har handlet i strid med regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Klager mener at valgte leverandør har tatt forbehold om tildeling av parallelle rammeavtaler i strid med konkurransegrunnlaget.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:10.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: