2019/697 Trondheim kommune

Innklaget: Trondheim kommune
Klager: Isbaneteknikk AS
Saksdokument: 2019 697 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om leasing, administrasjon og forsikring av kjøretøy. Det var ikke benyttet CPV-koder for motorkjøretøy eller maskiner i kunngjøringen. Den 21. august 2019 gjorde innklagede avrop på tre isbanemaskiner. Klagenemnda fant at ikke bare avropet, men også øvrige leasingavtaler inngått i medhold av rammeavtalen utgjorde ulovlige direkte anskaffelser. Ettersom klagen konkret gjaldt avropet på isbanemaskiner, begrenset klagenemnda imidlertid gebyrgrunnlaget til å utgjøre verdien av dette avropet. Innklagede ble ilagt et gebyr på ti prosent av avropets verdi.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 09.12.2019
Avsluttet: 12.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda