Gå til innhold

2019/698 Harstad kommune

Innklaget:Harstad kommune
Klager:Nydals Maskinstasjon AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Klager anfører at tilbudet til valgte leverandør inneholder et vesentlig avvik, som gir oppdragsgiver en plikt til å avvise tilbudet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:13.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: