Gå til innhold

2019/698 Harstad kommune

Innklaget: Harstad kommune
Klager: Nydals Maskinstasjon AS
Saksdokument: 2019 698 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider for fornying av vann- og avløpsledninger og kummer. Klager anførte at tilbudet til valgte leverandør inneholdt et vesentlig avvik, som gav oppdragsgiver plikt til å avvise tilbudet, samt at likebehandlingsprinsippet var brutt ved at innklagede hadde prissatt avviket. Klagenemnda kom til at det ikke forelå et vesentlig avvik ved valgte leverandørs tilbud. Innklagede hadde heller ikke brutt likebehandlingsprinsippet ved å prissette avviket.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 13.12.2019
Avsluttet: 25.08.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda