Gå til innhold

2019/713 Innovasjon Norge

Innklaget:Innovasjon Norge
Klager:Mindup AS
Saksdokument:2019 713 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Habilitet, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av et konsulentoppdrag om levering av et kursprogram med det formål om å utvikle kvinnelige ledere. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å utjevne valgte leverandørs konkurransefortrinn, at tildelingsevalueringen var gjennomført i strid med lovens grunnleggende prinsipper og at det forelå inhabilitet. Anførslene førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:13.12.2019
Avsluttet:10.02.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda