Gå til innhold

2019/713 Innovasjon Norge

Innklaget: Innovasjon Norge
Klager: Mindup AS
Saksdokument: 2019 713 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Habilitet, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av et konsulentoppdrag om levering av et kursprogram med det formål om å utvikle kvinnelige ledere. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å utjevne valgte leverandørs konkurransefortrinn, at tildelingsevalueringen var gjennomført i strid med lovens grunnleggende prinsipper og at det forelå inhabilitet. Anførslene førte ikke frem.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 13.12.2019
Avsluttet: 10.02.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda