Gå til innhold

2019/741 Ålesund kommunale Eiendom KF

Innklaget:Ålesund kommunale Eiendom KF
Klager:Norges Miljøvernforbund (NMF)
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MAMY
Registrert inn:18.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: