Gå til innhold

2019/741 Ålesund kommunale Eiendom KF

Innklaget: Ålesund kommunale Eiendom KF
Klager: Norges Miljøvernforbund (NMF)
Saksdokument: 2019 741 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda ila Ålesund kommunale Eiendom KF et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brakkemoduler. Unntaket fra kunngjøringsplikten som følge av varer som kan anskaffes på særlig fordelaktige vilkår i forskriften § 13-4 bokstav f, kom ikke til anvendelse.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 18.12.2019
Avsluttet: 21.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda