Gå til innhold

2019/742 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Med-El Nordic AS
Saksdokument: 2019 742 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av cochleaimplantater med tilhørende utstyr. Klagers anførsel om at konkurransen skulle ha vært avlyst som følge av uklarheter i konkurransegrunnlaget førte ikke frem. Klagenemnda konkluderte med enkelte feil med klagers tilbudsevaluering, men at disse feilene ikke hadde påvirket utfallet av konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: Del I + III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 20.12.2019
Avsluttet: 28.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda