Gå til innhold

2019/742 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget:Sykehusinnkjøp HF
Klager:Med-El Nordic AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av cochleaimplantater med tilhørende utstyr. Klager anfører at konkurransen skulle ha vært avlyst som følge av uklarheter i konkurransegrunnlaget. Klager anfører også at tildelingskriteriet “kvalitet” var ulovlig, og a tildelingsevalueringen var i strid med regelverket.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:20.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: