Gå til innhold

2019/743 Stange kommune

Innklaget:Stange kommune
Klager:Cater Kongsvinger AS
Saksdokument:2019 743 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om leveranse av kolonialvarer. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser, ved at tildelingskriteriet «Kvalitet» var uklart. Tildelingskriteriet var utformet på samme måte i sak 2020/207, hvor nemnda kom til samme resultat.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:20.12.2019
Avsluttet:11.03.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda