Gå til innhold

2019/743 Stange kommune

Innklaget:Stange kommune
Klager:Cater Kongsvinger AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført konkurranser for inngåelse av rammeavtaler om kolonialvarer og kjøtt. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved vurdering av vareprøver og referanser. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved nektelse av innsyn, behandling av kravspesifikasjonen og ved prisvurderingen.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:20.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: