Gå til innhold

2019/8 Strand kommune

Innklaget:Strand kommune
Klager:Arktis AS
Saksdokument:2019 8 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Saklig klageinteresse, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte to uavhengige konkurranser, henholdsvis en plan- og designkonkurranse for et skoleprosjekt og en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om kjøp av ingeniør- og arkitekttjenester. Klagenemnda fant at klager, som ikke hadde deltatt i konkurransen, og heller ikke var en potensiell leverandør, hadde saklig klageinteresse etter klagenemndsforskriften § 6. Klager anførte at kravet om at man skulle bruke en spesifikk programvare, som gjaldt for begge konkurransene, var ulovlig, jf. forskriften § 15-1 fjerde ledd. Klager anførte også at vektleggingen av kompetanse på eller erfaring med den spesifikke programvaren i tildelingsevalueringene var ulovlig. Anførslene førte ikke frem.

 

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:14.01.2019
Avsluttet:25.11.2019
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda