Gå til innhold

2019/8 Strand kommune

Innklaget:Strand kommune
Klager:Graphisoft Norge/Arktis AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede inviterte til prekvalifisering til plan- og designkonkurranse for ny skole. Klager har anført at krav stilt til bruk av en spesifikk programvare er i strid med regelverket.

Konkurranseform:
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ERGA
Registrert inn:14.01.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: