Gå til innhold

2019/88 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget:Sykehusinnkjøp HF
Klager:Acte AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Trukket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av medisinskteknisk-PC. Klager har anført at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å oppstille en kravspespesifikasjon med konkurransevridende effekt i favør av valgte leverandør.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:05.03.2019
Avsluttet:19.03.2019
Status:Avgjort
Avgjort av: