Gå til innhold

2020/1 Sauda kommune

Innklaget:Sauda kommune
Klager:Brødrene Selvik AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Sauda kommune har tildelt kontrakt for prosjektet “Parkeringsplass med el-bil ladestasjon ved Metodisten” innenfor rammeavtale for entreprenørtjenester til høyest rangerte leverandør. Avropet har en verdi på 3.200.000 kroner. Klager anfører at rammeavtalen legger opp til at avrop i denne størrelselsorden må tildeles ved minikonkurranse. Det at minikonkurranse ikke ble benyttet medfører dermed at kommunen har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:07.01.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: