Gå til innhold

2020/1006 Larvik kommune

Innklaget: Larvik kommune
Klager: Malermester Tom Malmberg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag vedrørende om det var påkrevd med en malermester og tre fagarbeidere/svenner.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 23.12.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: