Gå til innhold

2020/1007 Bjørnafjorden kommune

Innklaget: Bjørnafjorden kommune
Klager: Veidekke Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse om en totalentreprise for bygging av nytt parkeringshus. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 9-5 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet “Tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem”. Videre anfører klager at en aksept av tilbudet fra valgte leverandør vil utgjøre en ulovlig forbedring av tilbudet i strid med de grunnleggende prinsippene i loven og forskriften.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 22.12.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: