Gå til innhold

2020/116 Fauske kommune

Innklaget:Fauske kommune
Klager:Perpetuum Miljø AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om slamtømming i Fauske og Sørfold kommune. Klager ble tildelt kontrakt, men så ble konkurransen avlyst. Klager har anført at innklagede ikke hadde anledning til å avlyse konkurransen på grunn av motstrid i konkurransegrunnlaget om konkurranseform.

 

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:25.02.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: