Gå til innhold

2020/119 Øygarden kommune

Innklaget: Øygarden kommune
Klager: Rettferdig Offentlig Saksbehandling (ROS)
Saksdokument: 2020 119 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Øygarden kommune gjennomførte i 2015 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtaler innenfor fagområdene «Elektrikar», «Filter og ventilasjon», «Service og vedlikehald av heis», «Røyrleggar», «Malar/golvleggar», «Tømrar», «Grunnarbeid og vegvedlikehald» og «Glasmeistar». Klagenemnda fant at rammeavtalene for «Røyrleggar» og «Grunnarbeid og vegvedlikehald» var vesentlig endret sammenlignet med det som ble kunngjort. På denne bakgrunn kom klagenemnda til at innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelser. Innklagede ble ilagt et gebyr på 9 130 000 kroner.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 05.02.2020
Avsluttet: 05.11.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda