Gå til innhold

2020/119 Øygarden kommune

Innklaget:Øygarden kommune
Klager:Rettferdig Offentlig Saksbehandling (ROS)
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har gjennomført ulovlige direkte anskaffelser ved å tildele en rekke kontrakter under en eller flere rammeavtaler som ikke hjemler disse kontraktstildelingene.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:05.02.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: