Gå til innhold

2020/134 Forsvarets Logistikkorganisasjon

Innklaget: Forsvarets Logistikkorganisasjon
Klager: Bertel O. Steen Defence & Security AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt kravet til forutberegnelighet ved å ikke ha klargjort hvilke forhold som skulle vektlegges i prekvalifiseringen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 17.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: