Gå til innhold

2020/146 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: Bergen Bydrift AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring for inngåelse av rammeavtale om mindre arbeider knyttet til utbygging av bybanelinjen Bergen sentrum til Fyllingsdalen. Klager har anført at valgte leverandør hadde en urimelig konkurransefordel i kraft av å være eksisterende leverandør, og at innklagede har brutt kravet til likebehandling ved ikke å utjevne denne forskjellen. Klager har også anført at innklagede har brutt kravet til etterprøvbarhet ved å unnlate å gi opplysninger om prissammenligningen/prissammensetningen i tilbudet fra valgte leverandør. Videre har klager anført at tildelingskriteriet “Gjennomføringsevne og oppgaveforståelse” var ulovlig på flere ulike grunnlag. Endelig har klager anført at innklagede har brutt regelverket ved å vektlegge utenforliggende forhold ved evalueringen av de kvalitative tildelingskriteriene.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 13.02.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: