Gå til innhold

2020/149 Stad kommune

Innklaget:Stad kommune
Klager:AS Norsand
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse etter forsyningsforskriften del I for anskaffelse av opparbeiding av grøft og legging/montering av VA-materiell på Os i Stad kommune. Klager anfører at innklagede skulle avvist valgte leverandør på grunnlag av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav.

Konkurranseform:Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:13.02.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: