Gå til innhold

2020/154 Helse Stavanger HF

Innklaget: Helse Stavanger HF
Klager: Utleiecompagniet AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 25.02.2020
Avsluttet: 05.05.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: