Gå til innhold

2020/171 Helse Førde HF

Innklaget:Helse Førde HF
Klager:Ortomedic AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved kjøp av usementerte hofteproteser.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:17.02.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: