Gå til innhold

2020/171 Helse Førde HF

Innklaget: Helse Førde HF
Klager: Ortomedic AS
Saksdokument: 2020 171 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Helse Førde HF inngikk i 2019 kontrakt med Smith & Nephew AS for levering av usementerte hofteproteser, som hadde en estimert verdi på 2,4 millioner kroner. Kontrakten ble inngått uten forutgående kunngjøring. Innklagede erkjente å ha gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse, men anførte at gebyret på bakgrunn av flere forhold måtte settes lavt. Klagenemnda kom til at innklagede forsettlig hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse og ila innklagede et gebyr på tretten prosent av kontraktens verdi.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 17.02.2020
Avsluttet: 06.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda