Gå til innhold

2020/172 Politidirektoratet

Innklaget:Politidirektoratet
Klager:Hjørdis Birgitte Ellefsen
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk en samarbeidsavtale for å skrive et tobinds bokverk om politi- og lensmannsetatens historie. Avtalen ble inngått uten forutgående kunngjøring. Klager anfører at innklagede ikke hadde hjemmel til å unnta anskaffelsen etter forskriften § 2-5.

 

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:18.02.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: