Gå til innhold

2020/193 Trondheim kommune

Innklaget:Trondheim kommune
Klager:Overaae AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Gebyrsak
Saken gjelder:Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede endret leverandør for dekkhotell og innkjøp av dekk til tunge kjøretøy. Klager anfører at innklagde har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å unnlate å kunngjøre konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:19.02.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: