Gå til innhold

2020/202 Kristiansand, Vennesla og Birkenes kommune

Innklaget: Kristiansand, Vennesla og Birkenes kommune
Klager: Slokkesystemer AS
Saksdokument: 2020 202 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inviterte tre leverandører til å levere tilbud på en avtale om kontroll av sprinkler- og vanntåkeanlegg. Klagers anførsler ga ikke grunnlag for å konstatere at innklagede ikke hadde foretatt en forsvarlig vurdering av at anskaffelsens verdi var under terskelverdi for kunngjøring. Innklagede hadde brutt kravet til konkurranse i lovens § 4 ved ikke å sørge for tilstrekkelig konkurranse.

.

 

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 24.02.2020
Avsluttet: 16.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda