Gå til innhold

2020/203 Statkraft Varme AS

Innklaget: Statkraft Varme AS
Klager: Ny Biopanna Namsos
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om “Namos Varmesentral Biopanna 23 MV El-Mek entreprise”. Klager har anført at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 ved gjennomføringen av konkurransen.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 03.06.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: