Gå til innhold

2020/216 Vefsn kommune

Innklaget: Vefsn kommune
Klager: ABAX AS
Saksdokument: 2020 216 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede publiserte 31. januar 2020 en intensjonskunngjøring om tildeling av kontrakt for kjøp av biladministrasjonsverktøy, estimert til 600 000 kroner. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å kjøpe biladministrasjonsverktøy direkte fra et selskap uten å kunngjøre forutgående konkurranse for anskaffelsen. Klager anførte også at innklagede hadde brutt kravet til konkurranse i anskaffelsesloven § 4, ved ikke å ha sørget for tilstrekkelig konkurranse om kontrakten. Anskaffelsens verdi var under de kunngjøringspliktige terskelverdiene i forskriften §§ 5-1 og 5-3. Anskaffelsen fulgte forskriften del I, og det forelå dermed ingen plikt til å kunngjøre anskaffelsen. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda.

 

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 28.02.2020
Avsluttet: 27.08.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat