Gå til innhold

2020/229 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Trym Bygg og anlegg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av forberedende arbeider ERTMS Nordlandsbanen (Grong) – Bodø. Klager anfører at innklagede har gitt en mangelfull begrunnelse for tildelingsbeslutningen.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 05.03.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: