Gå til innhold

2020/229 Bane NOR SF

Innklaget:Bane NOR SF
Klager:Trym Bygg og anlegg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av forberedende arbeider ERTMS Nordlandsbanen (Grong) – Bodø. Klager anfører at innklagede har gitt en mangelfull begrunnelse for tildelingsbeslutningen.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:JAFR
Registrert inn:05.03.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: