Gå til innhold

2020/232 Halden kommune

Innklaget:Halden kommune
Klager:Rør & Sveiseservice AS
Saksdokument:2020 0232 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med fjernvarmeledninger. Klager anførte at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om økonomisk og finansiell kapasitet. Sekretariatet kom til at klagen klart ikke kunne føre frem og avviste den som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ANVA
Registrert inn:09.03.2020
Avsluttet:12.05.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Sekretariat