Gå til innhold

2020/232 Halden kommune

Innklaget:Halden kommune
Klager:Rør & Sveiseservice AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Klager anfører at begrunnelsen strider mot anskaffelsesregelverket. Det anføres også at valgte leverandør ikke oppfyller kvalifikasjonskravet om økonomisk soliditet.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:09.03.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: